Tin Tức Tổng Hợp

Dược sĩ chuyên khoa 1 trình độ, năng lực, nhiệm vụ là gì?

Dược sĩ chuyên khoa 1 hay còn được gọi là Dược sĩ cao cấp, có nhiệm vụ là chủ trì, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu và các vật tư y tế tiêu hao. Bên cạnh đó, Dược sĩ chuyên khoa còn tổ chức thực hiện nhiều công tác chuyên khoa khác.

Nội dung tóm tắt

Dược sĩ chuyên khoa 1 là gì?

Để đảm nhận được vị trí Dược sĩ chuyên khoa 1, người Dược sĩ cần đáp ứng yêu cầu về năng lực và trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

 • Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân; nắm được định hướng phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành trong nước và trên thế giới.
 • Có khả năng tổ chức và thực hành tốt trong lĩnh vực kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc cũng như mỹ phẩm.
Dược sĩ hạng 3 là gì?
Dược sĩ hạng 3 là gì?

Xem thêm: Y tế công cộng ra làm gì

 • Đồng thời, Dược sĩ cần phải có khả năng xây dựng, triển khai kế hoạch và giám sát, đánh giá về công tác dược trong các cơ sở y tế cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Có khả năng tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.
 • Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc tương đương trở lên hoặc sáng chế/phát minh khoa học chuyên ngành đã được nghiệm thu đạt.
 • Để có thể thăng hạng từ chức danh dược sĩ chính lên chức danh dược sĩ cao cấp phải có thời gian giữ chức danh dược sĩ chính hoặc tương đương tối thiểu là 6 năm, trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh dược sĩ chính tối thiểu là 02 năm.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Dược sĩ chuyên khoa 1 

  • Về trình độ Dược sĩ cần đảm bảo phải tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ dược học.
  • Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 từ B2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
  • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh của dược sĩ cao cấp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của dược sĩ chuyên khoa 1

Bên cạnh năng lực chuyên môn, người Dược sĩ cũng cần đạt tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

Dược sĩ hạng iv là gì?
Dược sĩ hạng iv là gì?

Xem thêm: Cử nhân điều dưỡng

 • Tận tụy vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.
 • Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.
 • Không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
 • Coi trọng việc kết hợp y-dược hiện đại với y-dược cổ truyền.
 • Trung thực, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

Theo tiêu chuẩn và chức danh của ngành dược thì dược sĩ được chia thành bốn loại khác nhau. Bài viết trên đây mong rằng sẽ giúp các bạn nắm rõ về dược sĩ chuyên khoa 1 là như thế nào, để lựa chọn đúng ngành nghề và  sở thích của mình.

Rate this post